Ръководство по хирургия с атлас – том 23: Еднодневна хирургия – Дамян Дамянов

Ръководство по хирургия с атлас – том 23: Еднодневна хирургия

Книга от поредицата "Ръководство по хирургия с атлас" под редакцията на акад. Дамян Дамянов.

Този том е посветен на еднодневната хирургия – специфична форма за изпълнение на хирургични намеси в рамките на един ден или на светлата част на деня. Дадени са дефинициите за процедурите и концепцията за еднодневната хирургия. Описани са нормативните уредби у нас на базата на исторически и международен опит. Авторите представят спецификата в структурата и организацията на отделение по еднодневна хирургия, на оборудването, на подбора и обучението на персонала, на организацията на работа по хоспитализация и дехоспитализация на пациентите. Специално внимание е обърнато на анестезията, следоперативните грижи и контрола на качеството при изпълнението на еднодневни процедури. В раздела "Специална хирургия" са посочени някои особености на еднодневната хирургия при различните хирургични специалности.

В този том на ръководството по хирургия се обсъждат основните проблеми на еднодневната хирургия – нов организационен вариант за българските условия. В книгата се разглеждат особеностите и спецификите при създаването, организацията и оперативната дейност в тези отделения, тъй като в тях се извършват същите операции както при многодневни хирургии, но са по-кратък срок – в рамките на светлата част на деня или с пролежаване с общо 23-часов престой. Това изисква специфичен подбор на хирургичните намеси, които могат да се извършват, и на използваната анестезия, както и въвеждането на показатели в оперативния период и след изписването на пациента. В специалната част са дискутирани особеностите при извършване на еднодневните процедури в различни хирургични области.

Автор: Дамян Дамянов Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 09.08.2013 Брой страници: 182
Език: Български Тегло: 0.830 кг.
Баркод: 9789543226214 ISBN: 9789543226214