Ръководство по хирургия с атлас – том 13: Детска хирургия – Огнян Бранков

Ръководство по хирургия с атлас – том 13: Детска хирургия

Книга от поредицата "Ръководство по хирургия с атлас".

Настоящият учебник по детска хирургия под съставителството и редакцията на проф. д-р Огнян Бранков, дмн, се базира на най-съвременните научни и практически постижения в тази област. Авторският колектив от изтъкнати български детски хирурзи отразява и своя богат практически опит в диагностиката и лечението на детско-хирургичните заболявания. В отделни глави се разглеждат травматичната болест, солидните злокачествени тумори, пренаталната диагноза и феталната хирургия, ехинококозата и гнойните заболявания на меките тъкани и костите. Подробно са обхванати хирургичните заболявания на шията, гръдния кош и белия дроб, храносмилателния тракт и коремните органи. Особено внимание е отделено на вродените аномалии и малформации при новороденото. В специален раздел водещите специалисти се спират на актуални проблеми, свързани с анестезията, реанимацията и интензивното лечение в детската възраст. Детска хирургия е адресирана към широк читателски кръг от студенти, специализанти, хирурзи, педиатри и общопрактикуващи лекари.

Автор: Огнян Бранков Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 304
Език: Български Тегло: 1.200 кг.
Баркод: 97895432237181 ISBN: 97895432237181