Ръководство по физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти – Колектив

Ръководство по физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти

Ръководството е учебно помагало за практическите занятия по дисциплината физични методи за анализ и изследване на неорганични обекти, която се чете на студентите от профила неорганична и аналитична химия на специалността химия в Химическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". То може да се ползува и от студентите от други профили и специалности при изучаване на физичните методи, намиращи приложение в различните клонове на химията.

Автор: Колектив Брой страници: 277
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Физика и математика; Химия и биология Език: Български
Тегло: 0.650 кг.
Издател: УИ "Св. Климент Охридски" Баркод: 9540718406
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9540718406