Рискове на публичността – Яко Лехтонен

Рискове на публичността

Според Яко Лехтонен публичността е средата, на чиито надежди и очаквания всяка организация трябва да отговаря по някакъв начин. Основна тема на тази книга са онези рискове, които се отнасят за работната среда и за управлението на публичността и как можем да ги овладеем. Организацията може да се облагодетелства активно от публичността при конкуренцията с останалите, тя може да реагира едва тогава, когато някоя от нейните публики заплаши дейността й, или пък да пропусне някоя своя публика, която има власт да въздейства върху успеха на компанията. В книгата става ясно още, че алтернативите, свързани с управлението на публичността, са рисковете за организацията: правилният избор помага да постигне целите си, докато грешният може да доведе до загуби. Със съвременни примери от опита на компании в Европа и Америка Лехтонен откроява кои са начините – едно от централните ядра на стратегическото планиране – по които компанията може да сведе до минимум рисковете, свързани с публичността.

Автор: Яко Лехтонен Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт Тегло: 0.150 кг.
Баркод: 95493335046
Издател: Рой Комюникейшън ISBN: 95493335046
Брой страници: 112