Ревизия на Конституцията на Република България – Христо Паунов

Основен предмет на монографията е целият комплекс правни норми, съдържащ се в Глава девета на Конституцията и предвиденият двоен режим за ревизия на Конституцията. Освен това, в предмета и обхвата на изследването попадат развитието на института на конституционната ревизия в историята на България, някои сравнителноправни аспекти на проблема, обхватът и съдържанието на понятието "ревизия на конституцията" в конституционната теория и практика, въпросът за контрола за конституционност върху ревизията на конституцията.

Автор Христо Паунов
Издателство Фенея
ISBN 9786191630202
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 184
Формат 140X200 мм
Език Български