Регламентът Рим I – Колектив

Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорните задължения (Рим І).

Авторският колектив, съставен от специалисти по Международно частно право от СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, под ръководството на проф. д-р Николай Натов е представил систематичен коментар на Регламент Рим І.
Анализирана е изцяло съдържащата се в него уредба на способите за определяне на приложимото право към договорните задължения. Това е вторичен източник на Международното частно право на Европейския съюз и е инкорпориран в системата на българското Международно частно право.

Темите са разработени в последователността:

 • Проф. Д-р Николай Натов – „Обща характеристика, предмет, обхват, универсален характер, съотношение с други актове. Обществен ред и особени повелителни норми.”
 • Николай Бандаков – „Автономия на волята – избор на приложимо право.”
 • Д-р Б. Мусева – „Обективно приложимо право. Обичайно местопребиваване. Тежест на доказването. Обхват на приложимото право”
 • Цветан Крумов – „Приложимо право към формата на договорите и тяхната действителност.” Теодора Ценова – „Приложимо право към суброгацията, цесията и солидарните задължения. Прихващане.”
 • Ясмина Методиевска – „Приложимо право към договорите за превоз”
 • Дафина Сърбинова – „Приложимо право към потребителските договори”
 • Захари Янакиев – „Приложимо право към застрахователните договори”
 • Станислав Йордански – „Приложимо право към трудовите договори”
 • Васил Пандов – „Злоупотреба с недееспособност според Регламент Рим І”

Съдържание:

 • Въведение
 • Изборът на приложимо право според чл. 3 от Регламентът Рим 1
 • Обективно приложимо право към договорните задължения. Обхват на приложимото право
 • Приложимо право към договорите за превоз, съгласно Регламент "Рим 1"
 • Приложимо право към потребителските договори, съгласно Регламент Рим 1
 • Застрахователните договори с международен елемент според Регламент Рим 1
 • Регламент Рим 1 и индивидуалните трудови договори
 • Приложимо право към материалната и формалната действителност на договорите с международен елемент, съгласно Регламент Рим 1
 • Уредба на противодействието срещу злоупотреба с недееспособност според Регламент Рим 1
 • Приложимо право към договорното прехвърляне на вземания, субгогацията, при множество длъжници и към прихващането, съгласно Регламент Ром 1
 • Корица:Мека
 • Брой страници:404
 • Общи:От български автор
 • Баркод:9789542805151
 • ISBN:9789542805151
 • Каталожен номер:2651
 • Жанрове:Право
 • Тегло:1 kg