Регионални и общински несъответствия – Людмил Георгиев

Регионални и общински несъответствия

Доц. д-р Людмил Георгиев завършва висше икономическо образование и защитава докторат по „Икономика и управление на териториалните системи" във ВИИ „Карл Маркс", София. Основател е на първата университетска програма по „Публична администрация" в България, разработена в НБУ. Дългогодишен зам.-ректор е на НБУ и ректор през 2009-2012 г. Експерт е в областта на: регионалната икономика, местното управление, публичната администрация, публичната политика, регионалната политика на ЕС, регионализация и глобализацията на световното развитие, оценка на изследователски и образователни проекти, обучителни системи и мрежи и др.
иализирал е в престижни международни институции и университети ато: Калифорнийския политехнически университет, Харвардския университет, Вашингтонския университет, университета в щата Индиана, Централноевропейския университет и др. Член е на 26 национални и международни професионални организации. Управител е на Академично сдружение за организиране и провеждане на специализации на служителите от държавната администрация и е член на Съвет за развитие към Министерски съвет на РБългария, на експертния научен съвет към кмета на Столична община и др. Автор е на множество публикации, преводи, редакции и рецензии на научна литература, издадени в страната и в чужбина, по-важните от които са: Преподаване чрез казуси (2010 г.), Регионална икономика (2009 г.), 147 трика за доброто преподаване (2008 г.), Маркетинг и мениджмънт на местната администрация (2004 г.), Сравнителна публична администрация (2003 г.), Реформиране на местното управление в България (2002 г), Местно самоуправление (2001 г.) и др.
Основната теза в тази книга е: Териториалните социално-икономически несъответствия в развитието на българските региони и общини, сравнено с преобладаващия брой страни – членки на Европейския съюз, в годините на прехода след 1989 г. и след приемането ни за член на Европейския съюз са резултат от несподелени общоевропейски ценности и нагласи, чието „разкодиране", възприемане и прилагане изисква дълговременен предхождащ период на образование, убеждение и хармонизиране на българското с общоевропейското поведение в сферата на администрацията, управлението, политиката и икономиката.

Автор: Людмил Георгиев Брой страници: 468
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.680 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545357251
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789545357251