Регионални геополитически изследвания – Валентин Михайлов, Вилиян Кръстев


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /home/p285957/www/izteglite-pdf-kniga.com/wp-content/plugins/lh-multisite-ads/lh-multisite-ads.php on line 447

Регионални геополитически изследвания

Предговор
Изучаването на проблеми, свързани с геополитическата принадлежност и цивилизационната идентичност на отделни географски региони в съвременния глобализиращ се свят, придобиват безспорна актуалност от гледна точка на значителните планетарни демографски, икономически, екологични и политически трансформации през последните десетилетия на ХХ век и началото на ХХІ век. Те са перманентен предмет на изследване от представители на научни направления във философията, политологията, международното право, социологията, историята и много други обществени науки. Траен интерес към тях проявяват и представителите на петте водещи световни географски школи в Германия, Франция, Великобритания, САЩ и Русия.
В малки страни като България подобен род изследвания се отличават със скромни мащаби и предимно тесен регионален характер. В нашата страна ролята на географската наука в това отношение дори се подценява, въпреки нейния безспорен методологичен потенциал и ясно изразената й пространствена същност. През последните 20 години се забелязва известно наваксване на пропуснатите възможности при социализма. В родната ни географска наука се появиха редица оригинални изследвания в областта на геоглобалистиката, обществената, културната и политическата география, в т. ч. и геополитиката. Запълването на вакуума от последните десетилетия обаче е трудно, особено за идеологически обвързаните със стари времена автори.
Представеният сборник от насочени към геополитическата тематика регионални изследвания на млади български географи е добър знак за родната наука. Те са насочени към жизнено важното за българската национална ретроспектива и перспектива източноевропейско пространство и на пръв поглед отдалечават вниманието ни от конюнктурно важната западноевропейска тематика. България обаче се намира в източната половина на континента, което предопределя значимостта на изследването. По отношение на неговата достатъчност има още да се желае, а по отношение на неговата светогледна балансираност има още да се очаква. Редица научни трактовки и изводи могат да се определят и като спорни.
Това обаче не е достатъчно основание да се откаже морална подкрепа на двамата млади и очевидно перспективни автори, които най-вероятно ще бъдат в основата на бъдещи творчески и полезни за обществото ни дискусии в специфични научни области като политическата география и геополитиката. Да им пожелаем успех в трудното, но благородно по своята същност начинание!

Доц. д-р Марин Русев,
ръководител на катедра "Регионална и политическа география"
на Геолого-географския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

Автор: Валентин Михайлов; Вилиян Кръстев Език: Български
Категория: Икономика и мениджмънт; Политика Тегло: 0.229 кг.
Баркод: 9789544494544
Издател: Стено ISBN: 9789544494544
Брой страници: 264