Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век – колектив, Стефан Илчев

Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век

Езикът на всеки народ непрекъснато се развива и изменя. Най-променлива е лексиката, тъй като тя е свързана по-непосредствено с обществената практика, с материалния и духовния живот на човека. Промените, които се извършват, са от най-различно естество – създават се нови думи, утвърждават се нови форми, едни думи отпадат, други изменят първоначалното си значение.
Материалите за словника и за илюстративните примери на речника са взети от книжнината ни от XIX в., главно отхудожествени и други произведения, от преводи и периодиката, които и до днес не са загубили своята стойност и популярност, изучават се в училищата или се четат от по-широк кръг читатели.

Днешният читател, който иска да се запазнае с богатствата на националната ни литература, да вникне в миналото на българския народ, среща трудности за разбирането на редица непознати думи, които не се употребяват в съвременния книжовен език, а се срещат в книжнината ни. Тези трудности ще бъдат преодолени с помощта на предлагания речник на остарели, редки и диалектни думи, който ги тълкува научно и дава точното им значение.

От съставителите – Стефан Илчев, Анна Иванова, Ангелина Димова и Мария Павлова

Автор: колектив; Стефан Илчев Брой страници: 608
Категория: Самоучители, разговорници, речници; Български език; Специализирана литература; Езикознание и литературознание Език: Български
Тегло: 0.770 кг.
Издател: Емас Баркод: 9789543570140
Дата на издаване: 1998 г. ISBN: 9789543570140