Речник на антонимите в българския език – Емилия Пернишка

Антонимите са основно езиково богатство. Чрез антонимите се проявява една от основните закономерности на лексикалната система – нейната обусловенност от характера на нещата и от признаците на понятията, най-съществените различия между които се отразяват в езика като противоположности: "ден-нощ", "живот-смърт", "висок-нисък", "светъл-тъмен","богат-беден", "любов-омраза" и т.н.

Антонимията е езикова универсалия. Тя е свързана с човешкото съзнание, което, опознавайки света, свързва, сравняява и противопоставя елементите в него, всеки от който е проява и разновидност на различията.

Използването на антоними създава изразителни антитези в речта и са предпочитано изразно средство за художествено въздействие, в езика на поети, писатели и оратори.

Настоящият специален речник на антонимите е първи и единствен за българския език и бележи важни стъпки напред в българската лексикология. Той дава ясна предства за богатството на тези изразни средства и е удобен правочник както за специалисти в областта на езикознанието и лингвистиката, така и на всеки, който иска да използва пълните възможности на българския език.

  • Корица:Твърда
  • Брой страници:508
  • Общи:От български автор
  • Баркод:9789540203294
  • ISBN:9789540203294
  • Жанрове:Речници и разговорници, Езикознание
  • Тегло:1 kg