Realia Byzantino-Balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на професор Христо Матанов – Колектив

Професор Христо Матанов е български историк.

Роден е на 5 юли 1952 г. в Харманли. През 1978 г. завършва Историческия факултет на Софийския университет, профил „История на Византия и на балканските народи“. Специализира в Университета „Аристотел“ в Солун, Гърция ( 1981, 1984, 1987), в „Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies“, Вашингтон, САЩ (1987-1988) и в Кьолнския университет, Германия (1991-1992).

Редовен аспирант в Института за балканистика в БАН (1980-82). През 1983 г. защитава дисертационен труд на тема „Проблеми на политическото развитие на Югозападните балкански земи през 14 в.“. Научен сътрудник в Института за балканистика в БАН, хоноруван преподавател в Исторически факултет на СУ „Климент Охридски“ (1983-1987), преподавател по Средновековна история в Националната гимназия за древни езици и култури (1985-1987).

Научен сътрудник в Центъра за славяно-византийски проучвания „Академик Иван Дуйчев“ (1987-89), заместник директор на центъра (1989-1993).

Директор на Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет (април 1993 – октомври 1996).

От 1993 г. е редовен доцент, от 1999 г. – редовен професор, а от 2004 г. е ръководител на катедра „Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на 14 книги и на над 80 учебници, статии, публикувани в България и чужбина.

Този сборник включва статии и изследвания в областта на античната и средновековна история на българските земи, посветен на 60-та годишнина от рождението на Христо Матанов.

В изданието ще откриете:

 • Тодор Попнеделев – „Историята трябва да провокира“. Интервю с проф. дин Христо Матанов
 • Йоанна Бенчева – Избрана библиография на трудовете на проф. дин Христо Матанов
 • Василка Тъпкова-Заимова – И Христо Матанов навърши шестдесет години
 • Димитър Попов – Трагедията „Резос“ – легенда и действителност
 • Румен Бояджиев – Панонско-мизийският лимес през Късната античност и християнските надгробни паметници от района на Sirmium и по Средния Дунав
 • Златина Иванова – Благотворителни институти в Ранна Византия
 • Ангел Велинов – Византийският град на Балканите и в Мала Азия (средата на VI- средата на VII век) – упадък, трансформация и тенденции в развитието
 • Васко Арнаудов – Византийският запалянко
 • Цветелин Степанов – Обетована земя и избраност: паралелизъм и различия на Изток и Запад
 • Димитър Димитров – Византийската медицина: лечение, лечители, институции
 • Теодор Димитров – „Юстиниановата чума“ (541-750) и черният безглав демон/черните безглави демони: към историческата еволюция на образа и функциите на един демоничен персонаж
 • Герасим Петрински – Женският демон във византийската агиография (VI-X в.): някои аспекти на един стереотипен образ
 • Казимир Попконстантинов – Бронзов печат с надпис на гръцки от „Манастира на Георги Синкел Български“ в Преслав
 • Иван Йорданов – Византийският пълководец Петър, патрикий и стратопедарх (60-70те г. на X в.) Приносът на сфрагистиката
 • Росина Костова – Пространство и власт по западното черноморско крайбрежие в края на X-XII в.: сфрагистични свидетелства за северната част II
 • Красимира Гагова – Робер Гискар срещу двама императори
 • George Dimov – The notion of the Byzantine city in the Balkans and in Southern Italy – Xl-XIIth centuries
 • Йоанна Бенчева – Да похапнем на Балканите с кръстоносците
 • Георги Николов – Сведения за стопанския напредък на българите през XII в.
 • Милияна Каймакамова – Византийско-балканският свят и католическият Запад в преценката на българския книжовник Пандех от XIII в.
 • Васил Нинов – Няколко бележки относно кръстоносния поход на крал Андраш II
 • Никола Дюлгеров – Договорите от Витербо (1267 г.) и съдбата на княжество Морея
 • Георги Парпулов – Селина

и други.

 • Корица:Мека
 • Брой страници:750
 • Общи:От български автор
 • Баркод:9789543781188
 • ISBN:9789543781188
 • Жанрове:История
 • Тегло:1 kg