Развитие на услугите в пазарни условия – Веселина Григорова

Развитие на услугите в пазарни условия

В книгата са изследвани състоянието и развитието на услугите в България през годините на прехода към пазарна икономика. Извършен е общоикономически и input-output структурен анализ в междуотраслов и отраслов аспект. На основата на тривиална аналитична техника и input-output метода са изследвани важни икономически взаимодействия в икономиката и са ограничени приоритетни отрасли в сектор услуги. Направен е сравнителен анализ за развитието на услугите в страните от Централна и Източна Европа и някои напреднали пазарни икономики. В приложение са показани възможностите на метода portfolio за анализ и оценка на производствено-пазарната стратегия на корпоративно равнище. Представено е по-подробно и развитието на услугите в Япония с цел, доколкото е възможно, да се извлекат поуки за България.

Автор: Веселина Григорова Брой страници: 140
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 954430617Х
Дата на издаване: 1999 г. ISBN: 954430617Х