Развитие на речта за 3. клас за ученици с увреден слух – Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска

Развитие на речта за 3. клас за ученици с увреден слух

Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух.

Продължава тенденцията на разширяване и усложняване на знанията и уменията от 1. и 2. клас.

Паралелно се осъществява работата върху диалогичната и монологичната реч. Предлагат се разнообразни упражнения за провеждане на диалог, които подготвят децата за реални житейски ситуации. Към граматичните категории се включват всички продуктивни форми на множествено число на съществителните имена, съгласуването по род и число на прилагателни и съществителни имена, сегашно, минало и бъдеще време на изучаваните глаголи. По отношение на свързаната реч са предвидени упражнения за съставяне на разказ по зададен план.
Включените текстове за изучаване са по-дълги, по-сложни и съответно задачите към тях изискват от децата по-прецизни умения за преразказ, предлагане на ново или избор на алтернативно заглавие.

Автор: Неда Балканска; Петя Андреева; Севделина Джонгарска Категория: 3-ти клас; Учебници; Български език и литература; За деца със специални потребности
Издател: Просвета
Дата на издаване: 01.09.2014 Брой страници: 100
Език: Български Тегло: 0.325 кг.
Баркод: 9789540130330 ISBN: 9789540130330