Разследване на престъпления против личността – Радостин Беленски

Разследване на престъпления против личността

Серия "Криминалистика"

Настоящата работа е насочена преди всичко към нуждите на практиката. Тя предоставя референтно по природата си знание относно методиката на разследване на престъпления против личността по Глава втора от Наказателния кодекс – убийство, телесна повреда, блудство и изнасилване.
В книгата се предлагат възможни решения при разследването относно:
– наказателно-правната и криминалистичната характеристики;
– особеностите на образуването на досъдебно производство;
– характера и спецификата на предварителната проверка преди образуване на производство;
– характера и спецификата на предварителната проверка преди образуване на производството;
– типичните следствени ситуации;
– възможните комбинации от първоначални и неотложни следствени действия в съответствие със следствената ситуация;
– организацията на отделните процесуални способи на доказване;
– тактико-криминалистични препоръки за постигане на бързина ефективност на разследването.
В приложението са представени:
– по-важните решения от съдебната практика
– кратък терминологичен речник
– избрана библиография.
Книгата е предназначена за широк кръг от юристи – прокурори, следователи, разследващи полицаи.

проф. д-р Р. Беленски

Автор: Радостин Беленски Език: Български
Категория: Правна литература; Медицинска литература Тегло: 0.261 кг.
Баркод: 9789542806905
Издател: Сиела ISBN: 9789542806905
Брой страници: 304