Ранният Витгенщайн: живот и философия – Камен Лозев


Първата част на книгата проследява живота на младия Лудвиг Витгенщайн от неговото раждане (1889) до публикуването на Логико-философския трактат в Германия (1921) и Англия (1922). Пресъздадена е домашната атмосфера, в която Лудвиг израства, както и ученическите и юношеските му години в Линц и Берлин с главните идейни влияния от този период на Шопенхауер, Вайнин-гер, Краус, Херц и Болцман. Подробно са описани годините от първия престой на Витгенщайн в Англия в Университета на Манчестър и най-вече в Тринити колидж, Кеймбридж. Изследвано е влиянието на Фреге, Ръсел, Мур и университетската среда в Кеймбридж за интелектуалното израстване на Витгенщайн. Животът в Норвегия и участието му в Първата
световна война са анализирани както от гледна точка на създаването на Трактата, така и от перспективата на драматичния вътрешно-личностен обрат, преживян от Витгенщайн на фронта, който е в основата на етико-религиозните страници на Трактата.
Втората част на книгата е посветена на източниците и произхода на основните доктрини в Трактата. Предмет на анализ са картинната теория на пропозициите, проблемът за- смисъла и неговото предаване, уникалната природа на логическите пропозиции, характера на философията като дейност, проблемът за границите на смисления език, както и етико-религиозните размисли в Трактата.
Доц. д-р Камен Лозев преподава съвременна философия и философия на науката в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград. Автор е на монографията „Социалната философия на Карл Попър", 2000, и на редица преводи на съвременни англоезични философи. Интересите му са в областта на философския рационализъм, етиката и философията на политиката.
Д-р Камен Лозев работи също като главен експерт в Дипломатическия институт и координира курса по военна дипломация и сигурност.

Автор Камен Лозев
Издателство СамИздат
ISBN 9789549174762
Година на издаване 2009
Корица Мека корица
Страници 366