Рак на млечната жлеза с медико-генетична консултация. Ръководство – Иван Гаврилов, Мария Начева


Предлаганото ръководство е предназначено за ползване от лекари онколози и специализанти по онкология в ежедневната им практика. То ги улеснява при използване на класическите генетични методи, при интерпретиране на резултатите от тях и допринася за изграждане на прецизна генетична диагноза. Генетичната диагноза е от съществено значение за лечението и профилактиката на заболяването. Особено място е отделено на новата концепция в практическото здравеопазване – медико-генетичната консултация на болни с рак на млечната жлеза и на техните клинично здрави родственици с висок риск за заболяване, оценка на индивидуалния генетичен риск и превантивните мероприятия.
Автор Иван Гаврилов, Мария Начева
Издателство Захарий Стоянов
ISBN 9789540907802
Година на издаване 2013
Корица мека
Страници 86
Формат 14х21
Език български