Радиестезията. С какво да се започне? – Мария Брил

Радиестезията е прекрасен способ за диагностициране и развитие на екстрасенските способности. Древното изкуство да се откриват изчезнали предмети, да се предсказва съдбата и да се посочват скрити недъзи може да се прилага и днес. Всеки човек може да се научи да използва несложните инструменти на радиестезията и да ги прилага в ежедневието си: да определя качеството на продуктите, полезността на лекарствата, да изследва биополето на окръжаващите го хора, да намира геопатогенните зони в дома си и на работното си място.

Книгата "Радиестезия" на Мария Брил е адресирана за тези, които започват да усвояват изкуството на радиестезията. Без преувеличение може да се каже , че тя може да се прилага с голяма полза във всички области на живота, като надежден помощник с неограничени възможности. Като използвате несложни способи, вие ще развиете усета си да избягвате много проблеми, свързани със света на фините енергии.

Автор Мария Брил
Издателство Паритет
ISBN 9789549886962
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 168
Формат 13.00×20.00
Език Български