Рационални и социологически основания на музиката – Макс Вебер


С развитието на музиката до „изкуство", с надхвърлянето на пределите на практически целесъобразната употреба на традиционните мелодически формули: със събуждането на чисто естетическите потребностизапочва по систематичен начин тяхното собствено рационализиране. А що се отнася до „теорията", то тя почти винаги е изоставала от фактите на музикалното развитие, Но тъкмо поради това теорията не е била без влияние,… макар и да е вярно, че постоянно оковава художествената музика в тежки вериги.Връзката между музикалното рацио и музикалния живот принадлежи на исторически най-важните, вариращи отношения на напрежение в музиката.
Автор Макс Вебер
Издателство Критика и хуманизъм