Работни листове по човекът и природата за 3. клас – Максим Максимов

Работни листове по човекът и природата за 3. клас

Помагалото съдържа 26 работни листа, които следват съдържанието на учебника и покриват цялата програма по човекът и природата за 3. клас. Работните листове са подходящи както за самостоятелна работа на учениците вкъщи и в клас, така и за текущ контрол. Те включват разнообразни по вид задачи:

разпознаване и групиране на обекти;
извличане, обработка и осмисляне на информация от различни източници (непознат текст, илюстрация, схема, таблица, кръстословица, диаграма);
попълване на пропуснати думи;
подчертаване на верни твърдения;
разпознаване и групиране на организми с използване на идентификационен ключ;
тестови задачи;
игрови задачи;
експериментални задачи.

Значителна част от задачите имат познавателен характер и дават възможност на учениците сами да откриват и решават проблеми като едновременно с това задълбочават и разширяват знанията си по изучаваните теми. Цялата необходима за това информация е включена в условието на съответната задача и не е необходимо използването на допълнителни източници.

Автор: Максим Максимов Категория: 3-ти клас; Учебни помагала; Човекът и природата
Издател: Булвест 2000
Дата на издаване: 2011 г. Брой страници: 56
Език: Български Тегло: 0.138 кг.
Баркод: 9789541807880 ISBN: 9789541807880