Работа в учебно предприятие – Колектив

Разработените материали ще спомогнат за усвояване на професионални знания, свързани с дейността на предприятието, работата в различните отдели, длъжностите и длъжностните характеристики. Проиграване на ситуации, свързани с търговската, финансовата и инвестиционната дейност на предприятието ще помогнат на учениците за изготвяне на проекти за рекламни материали, рекламиране на продукти и услуги, изготвяне на компютърни презентации.

Учебникът е предназначен за всички, които изучават предмета „Работа в учебно предприятие“.

  • Корица:Мека
  • Обучение:ВУЗ
  • Година:2015
  • Година:2015
  • Жанрове:Икономика
  • Тегло:1 kg