Публично управление – Николай Арабаджийски

Публично управление

Предмет на изследването са:

– историята на теорията на публичното управление;
– съвременните теории на управлението и значението им за теорията на публичното управление;
– същността на теорията на публичното управление;
– придобиването на знания и умения за теорията на публичното управление.
В монографията са направени редица предложения, свързани с въвеждането на нова образователна парадигма на теорията на публичното управление в Република България, на базата на която обучаваните ще придобиват необходимите им комплексни знания и умения за практиката на публичната администрация. Монографията може да се ползва и от практикуващите администратори и органи на управление от системата на публичната администрация.

Автор: Николай Арабаджийски Брой страници: 180
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.360 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9789543270465
Дата на издаване: 02.06.2008 ISBN: 9789543270465