Пътят на лимфата – ключ към живота – Най Адвент Татяна Костадинова

Първа в човешкия ембрион се образува лимфата. Тя притежава уникална за всеки индивид вибрация (честота на трептене). Урината на създадения от ембриона човешки плод също притежава определена честота на трептене. Двете честоти на трептене (лимфа и урина) на плода са в абсолютен синхрон, който е уникален за всеки човешки организъм. Това аз го наричам персонален енергийно-вибрационен код (ПЕВК). Код, който осигурява нашето здраве и отговаря на пълноценна и добре функционираща имунна система. Нарушаването му води до здравословен проблем. Стремежът на преварената урина, подавана в организма чрез компреси на ушните миди и пиене по схема, е чрез своята вибрация да върне първоначалния вибрационен код на лимфата в организма. Това е същността на метода "Пътят на лимфата – ключ към живота" – връщане към синхрона на честотите на трептене на лимфата и урината. Връщане към персоналния енергийно-вибрационен код (ПЕВК).

"Пътят на лимфата – ключ към живота" е описание на резултат от експеримент, който авторът е провел върху себе си. Експеримент за пречистване на лимфната система чрез пряко въздействие върху нея. До момента такъв не е известен нито в традиционната, нито в нетрадиционната медицина. Той приключва с резултат, които многократно надвишава очакванията на автора и му дава основание да нарече метода си "Пътят на лимфата – ключ към живота"

Съдържание:

 • Увод
 • Уринотерапия
 • Вибрационни свойства на урината
 • Лимфна система
 • Паразити
 • Енергийна система в човешкото тяло
 • Процеси и същност на терапията
 • Технология на метода
 • Речник на въведените ит автора термини
 • The way of the lymph – a key to life
 • Пут лимфы – ключ к жизни
 • Използвана литература
 • Корица:Мека
 • Брой страници:128
 • Общи:От български автор
 • Баркод:9786199025512
 • Жанрове:Алтернативна медицина
 • Тегло:1 kg