Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер – Валентин Канавров

Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер

Монографията "Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер" е последната книга от трилогията на проф. дфн Валентин Канавров за критическата метафизика. В първите две книги – Критическата метафизика на Кант. Опит за вщтгуалистки транщендентали-зъм (2003) и Критически онтологеми на духовността (2006) – се тео-ретизира концептът виртуалистки трансцендентализъм и се разгръща неговата философско-историческа интерпретация. Зад тази наглед тежка терминология се крие философското фунда-ментализиране на чистото мислене и разкриването на неговата светоустройствена дейност.

Автор: Валентин Канавров Брой страници: 452
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Специализирана литература Език: Български
Тегло: 0.452 кг.
Издател: Изток-Запад Баркод: 9789543218769
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789543218769