Пътеводител в общата култура. История / Религии / Философия / Литература / Изкуства / Науки – Бернар Фан, Жан Франсоа БронщайнДвама френски университетски преподаватели историци повеждат читателя на интригуващо пътешествие през времето и пространството,към сърцевината на хилядолетната духовна култура. Те тръгват от древна Атина, преминават през Римската империя, спират се на философите от Средновековието, разкриват изяществото на класическата литература и музика, вникват в творчеството на мислителите от епохата на Просвещението, на великите писатели и учениот XIX столетие, за да стигнат до проблемите на Близкия изток през XX век, "сблъсъка между цивилизациите", надпреварата за петрола, европейското политическо и културно строителство и изобретениятана съвременната физика и медицина… Постепенно, в стегнат тематичен и хронологичен порядък, се трупат фундаментални познания, необходимина съвременния човек, за да има самочувствие на осведомена и интелигентна личност с широк кръгозор, която гради своето битие върхупрозренията на предците
Автор Жан Франсоа Бронщайн, Бернар Фан
Издателство Рива
ISBN 9789543201426
Година на издаване 2008
Страници 420