Пътеводител на икономическите показатели – колектив

Пътеводител на икономическите показатели

Съвременният бизнес изисква ясно разбиране на икономическата информация, правилно тълкуване на икономическите показатели, на които се позовават деловите доклади и медиите. Тази достъпна книга дава основните начини за тълкуване на най-важните икономически показатели:

– БВП и БНП;
– Растеж, тенденции и цикли;
– Население, заетост и безработица;
– Правителство;
– Потребители;
– Инвестиции и спестявания;
– Индустрия и търговия;
– Платежен баланс;
– Обменни курсове;
– Пари и финансови пазари.

Автор: колектив Брой страници: 304
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Класика и Стил Баркод: 9549964922
Дата на издаване: 17.05.2004 ISBN: 9549964922