Психология на свободата и ситуацията на социална промяна – Румяна Божинова

Психология на свободата и ситуацията на социална промяна

Книгата представя социалнопсихологично изследване върху субективното измерение на свободата в контекста на протичащата в страната социална промяна. Отделено е специално място на теоретичните въпроси за свободата като психологичен феномен и за социалната промяна като ново условие за реализиране на личната свобода. Основният акцент в труда са емпиричните изследвания, които проследяват множество индивидуални интерпретации на свободата във връзка с решаването на актуални за периода на промяна проблеми, като професионалната реализация, финансовия дефицит, екологичната застрашеност и други. Показано е значението на определени личностни и индивидуални особености за границите, в които е възприемана свободата на избор. Монографията представлява интерес за психолози, социолози, философи, социални работници, както и за всички, които се интересуват от личностните и социалнопсихологичните механизми на регулация на поведението на индивида.

Румяна Божинова е старши научен сътрудник в Института по психология при БАН, доктор на психологичните науки. Работи в секция "Психология на личността и генетична психология". Публикациите ѝ са посветени на базови психологични механизми на личностната активност – мотивация, целеобразуване, стратегии на поведение на индивида в различен тип ситуации. През последните години тя отделя внимание и на личностния аспект на ефектите на представяното от медиите насилие.

Автор: Румяна Божинова Брой страници: 176
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.180 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789544309357
Дата на издаване: 2003 г. ISBN: 9789544309357