Психология на комуникацията. И мълчанието говори… – Николай Йорданов

Психология на комуникацията. И мълчанието говори…

ЕДНА НЕОБХОДИМА КНИГА
Напоследък интересът към невербалното общуване е с тенденция за непрестанно нарастване. В основата на този факт стоят необходими предпоставки, най-важната от които е задълбочаващото се желание за самопознание на съвременния човек. Желанието да се овладява езикът на тялото е мотивирано също така и от необходимостта от разширяване на възможностите на взаимопроникване на човешките същности с цел ефективно взаимовъздействие, което е условие за все по-пълноценната реализация на духовния ни потенциал.
Авторът на книгата, която сега държим в ръцете си, проф. Николай Йорданов години наред се занимава с изучаване и практическо използване на възможностите на невербалното общуване не само за да задоволява теоретичните си интереси, но и за своите професионални потребности.
В световната литература поставеният тук проблем е обект на внимание отдавна и има сериозни постижения. Прилаганите в тази област подходи показват, че наред с изключително продуктивните методи, които използват такива световно известни автори като Едуард Хол, Бърдхуистъп, Кондон, Остон, Мерабиан, Екман, Фрийзен и т. н., са възможни и други методи, чиято ефективност може да се измери във всекидневните ни общувания в различните сфери на реалния живот. Авторът на тази книга е изложил това по убедителен начин.

Автор: Николай Йорданов Брой страници: 112
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Военно издателство Баркод: 9789545093593
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789545093593