Психологична типология и образователна практика – Елиана Пенчева

Психологична типология и образователна практика

Книгата разглежда значимата тема за човешкия фактор в модернизацията на българските училища. Тя очертава личностния профил на ключовите фигури в този процес – учителите и директорите в парадигмата на К. Юнг за психологичния тип, доразвита и операционализирана от К. Бригс и И. Майерс. Този подход осигурява определянето на потенциалните възможности и евентуалните дефицити на училищния персонал по отношение на неговата ефективна професионална реализация в условията на радикални промени. Психологичният портрет на българските обучители се интерпретира в съпоставка с личностната типология на общата българска популация, както и върху базата на кроскултурно сравнение с американски директори и учители. Предлагат се интересни обяснителни модели, съобразени с традициите и особеностите на българската образователна система.
По нов начин е разработен въпросът за ролята, която играят индивидуалните различия в училищното лидерство и в процеса на преподаването. Установени са сходствата и различията между изследваните директори и учители. Потърсено е влиянието на редица социодемографски фактори върху личностните характеристики на двете извадки. Богатият емпиричен материал позволява извеждането на общи черти, валидни за българските и американските специалисти, които произтичат от същността и характера на учителския труд. Особен интерес представляват междукултурните различия, отразяващи националната образователна специфика.
Въз основа на получените резултати се предлагат насоки и специализирани технологии за развитие на персонала в българската образователна система в съответствие със съвременните тенденции и европейски стандарти.

Автор: Елиана Пенчева Брой страници: 196
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.200 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543220093
Дата на издаване: 2006 г. ISBN: 9789543220093