Психодинамични модели в психиатрията – Ставрос Менцос

Психодинамични модели в психиатрията

Психоанализата не е могла досега да предостави убедителна концепция за динамиката на психиатричните заболявания. Приносът на дълбинната психология в диагностиката и терапията на ендогенните психози и така наречените личностови разстройства е неочакван и малко полезен, поставен до биологичната ориентация на психиатричните методи.
Авторът, психоаналитик с дългогодишна практика в психиатрична клиника, показва, че и при тези болестни картини психодинамичният поглед дава възможност за разбиране и за целенасочено лечение. Поредицата от кратко представени клинични случаи демонстрира ценността на интеграцията на психотерапевтичните процеси в полето на психиатричната практика.

Предговор към българския превод на книгата "Психодинамични модели в психиатрията" от Ставрос Менцос
Книгата пред Вас е превод в двоен смисъл: Тя е превод от немски на български език, но и превод на комплексните психодинамични взаимовръзки в психоаналитичната наука на езика на една природо-научна медицинска дисциплина, каквато е биологичната психиатрия.
Идеята за превода на български език възникна в резултат на проекта за сътрудничество между Кантоналната психиатрична клиника в Листал – Швейцария и Психиатричната университетска клиника – Варна. Този проект между многото други цели има и тази – да въведе психодинамичните модели в едностранно биологично ориентираната психиатрия, упражнявана в България под влияние на комунистическия режим.
Личното усвояване на психодинамичните модели от биологично ориентираните психиатри не означава просто изучаване на една нова терапевтична техника и прилепването й към вече спечелилите доверие други психотерапевтични техники. Става въпрос по-скоро за упражняване на една из основи нова постановка на терапевтично разбиране и поведение на психиатъра и психолога към пациента и неговите конфликти. В началото това създава по правило дълбока несигурност в наличната професионална идентичност. Когато страхът от кризата на идентичността се осмисли и преживее и любопитството и интересът станат постоянно присъстващи, едва тогава започва трансформацията на професионалната идентичност. Следователно превръщането на психодинамичните модели във вътрешно присъщи за биологичната психиатрия е емоционален и интелектуален процес за лекарите, психолозите и психиатричната институция
като цяло. Променената нова професионална идентичност включва не само лакатушенето между биологичната и психодинамична роли; тя заедно с това открива широко поле между вече познатите и все още изучавани области от психодинамичната до биологичната психиатрия. …

Автор: Ставрос Менцос Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения; Медицинска литература Тегло: 0.127 кг.
Баркод: 9544491198
Издател: Стено ISBN: 9544491198
Брой страници: 136