Първо венчило – Ваня Жекова

Първо венчило

"Първо венчило" е книга за традиционната българска сватба. Чрез семантичен анализ и системен подход са изследвани вещи, действия и комплекси, различни аспекти и категории на сватбената обредност, общата митологическа основа на обреда и фолклора. Резултатите от конкретните анализи изграждат концепция за сватбата, чиито характерни страни са: засилено внимание към следсватбената обредност (обичаи от типа "повратки"), вижданията за отвъдното пространство и смъртта в сватбения обред, както и връзката между сватбата и погребението. Контекст на изследването е предмодерната българска култура като цялостна система. В нея сватбата е централен обред с важна структурираща роля и взаимодействия с останалите дялове на културата. Изборът на заглавие на книгата е направен именно въз основа на разширяването на задачите по отношение на сватбения обред. Изследвана е връзката между сватбата и погребението, сватбения обред и явления от социалната култура, митологията и социалния ред.

Ваня Жекова е доцент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. Завършила е Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Проявява траен интерес към българската традиционна култура – сватба, аграрни обичаи, семантика, митология и система на предмодерната селска култура. Била е ръководител и участник в различни научни проекти. Автор е на монографията "Плитка на нивата". Обобщаващ резултат на нейните дългогодишни занимания в това изследователско поле е книгата "Първо венчило". Едновременно изследва динамиката на културните процеси през ХХ в. на основата на института на осиновяването, стареенето и старите хора в българската култура.

Автор: Ваня Жекова Брой страници: 376
Категория: Наука и научно-популярна литература Език: Български
Тегло: 0.620 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225132
Дата на издаване: 21.08.2012 ISBN: 9789543225132