Първа илюстрована енциклопедия: История на света – Сам Таплин

Енциклопедията " История на света" представя в четири раздела историята на нашия свят ­ от възникването му до зората на XXI век:

 • Праисторическият свят запознава с най-ранната история на нашата планета. Проследява възникването и развитието на живота на земята. Разказва за първите живи организми, за появата на рибите и влечугите, бозайниците и човека, за еволюцията на първите хора, как те се научили да използват огъня, как се разселили по света и как да започнали да отглеждат растения и животни.
 • Древният свят представя периода от възникването на първите човешки общества в Месопотамия до рухването на Римската империя. Разказва за постиженията на великите древни цивилизации. Създава жива представа за бита, културата, религията на древните народи в Европа, Азия, Африка, Америка.
 • Средновековният свят обхваща периода от рухването на Римската империя през V век до Великите географски открития през XVI век. Проследява низ от големи и малки войни, упадъка на велики цивилизации и въздигането на други върху техните руини. Запознава с бита, изкуството, архитектурата, религията на различни народи от всички краища на света.
 • Последните 500 години разглеждат подема на съвременната цивилизация, съпроводен от опустошителни войни и революции, но и от бурно развитие на науката и изкуството. Запознава с основни исторически събития, определили съдбата на отделни държави и на цялото човечество. Разказва за появата на едни държави и обединяването на други, за оформянето на съвременната политическа карта на света и за това, как светът става все по-малък благодарение на технологичния напредък.

Информацията е поднесена увлекателно, на достъпен език. Подробен илюстративен материал улеснява възприемането и допринася за формирането на жива представа за историческите епохи и за разбирането на основни исторически понятия.

 • Корица:Мека
 • Вид:Енциклопедия
 • Баркод:3800083814771
 • ISBN:3800083814771
 • Каталожен номер:119482
 • Жанрове:Енциклопедии
 • Препоръчана възраст:9-12 години
 • Тегло:1 kg