Пророците на бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия – Нина Димитрова

Пророците на бесовете. Смисъл и вяра в руската религиозна философия

Всичко в този панорамен труд, независимо от времевата му разтегленост, а може би и поради това, е съдържателно замислено, осмислено и реализирано с мисъл и със смисъл. Теоретично авторката е изпълнила най-наложителната и неизбежна изследователска и писателска задача – панорамно да фокусира емблематични за руския Логос автори и произведения, съдържателно да ги анализира и представи върху основата на множеството визии, ракурси и често противоборстващи си антагонистични тенденции. В книгата присъстват гиганти на духа – духовидци, сърцеведи, учители по човечност, тайнозрители на човешката душа и душеприказчици като Достоевски, Соловьов, Бердяев, Флоренски, Карсавин, Шестов, Франк, Флоровски, Федотов, Илин, енигматичната "секта на юродивите" – последователи на "Светия идиот" и др.

Д.ф.н. Нина Димитрова е професор в Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Изследователските ѝ интереси са в областта на историята на философията (българистика, руска религиозна философия, история на идеите), философията на религията, новите религиозни движения, философската антропология.
Тя е автор на монографиите: Часът на българската интелигенция (София, Парадигма, 2010); Дебати около българския гностицизъм – 20 век (Велико Търново, Фабер, 2008): Религия и национализъм. Идеи за религията в междувременния период в България (София, Фабер, 2006); Образи на човека. Антропологични идеи в българската философка мисъл между двете световни войни (Велико Търново, Фабер, 2003; електронно издание, 2005) Национална руска философия – pro et contra (спорът между неославянофили и неозападници – ХХ век) (Велико Търново, Фабер, 2002); Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс (София, АИ "Проф. Марин Дринов", 2002); Гностични мотиви в руския Сребърен век (София, ЛИК, 1998); Утопия и есхатология в руския Сребърен век (София, Кронос, 1995); Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс (София, УИ "Св. Климент Охридски").

Автор: Нина Димитрова Брой страници: 208
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Език: Български
Тегло: 0.380 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543225668
Дата на издаване: 25.06.2013 ISBN: 9789543225668