Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух – Благовесна Йовкова, Галя Георгиева-Дървеничарска, Неда Балканска, Севделина Джонгарска

Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух

Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух.

Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език.
Учебникът следва основните положения, заложени в концентричния и аналитико-синтетичния метод. Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила в българския език, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, правилно речево дишане, словесно ударение и правилно произношение на конкретни комбинации от струпани съгласни.
На фона на фонетичния материал се затвърждават понятия и основни граматични категории, включени в учебното съдържание по развитие на речта.

Автор: Благовесна Йовкова; Галя Георгиева-Дървеничарска; Неда Балканска; Севделина Джонгарска Категория: 1-ви клас; Учебници; Български език и литература; За деца със специални потребности
Издател: Просвета
Дата на издаване: 01.09.2014 Брой страници: 116
Език: Български Тегло: 0.325 кг.
Баркод: 9789540130316 ISBN: 9789540130316