Програмиране на С++. Част втора – Магдалина Тодорова

Програмиране на С++. Част втора

Книгата съдържа изложение на трисеместриалния курс по програмиране с модули: Увод в програмирането, структури от данни и програмиране и Обектно-ориентирано програмиране за студентите от специалност "Информатика" на Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Кл. Охридски". В нея разглеждането на основните конструкции на конвенционалното и обектно-ориентираното програмиране е съчетано с изучаването на езика С++. Специално внимание е отделено и на актуалното в теоретично отношение направление на компютърната наука – синтезиране на програми. Предложен е подход за синтезиране на програми от подмножеството на езика С++, наречен метод на преобразуващите предикати.

Автор: Магдалина Тодорова Брой страници: 469
Категория: Профилирани гимназии; Компютърна литература Език: Български
Тегло: 0.550 кг.
Издател: Сиела Баркод: 9789542807056
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789542807056