Прогнозиране и стратегическо планиране – Катя Владимирова, Колектив

Прогнозиране и стратегическо планиране

Монографията по прогнозиране и стратегическо планиране е предназначена за всички, които се интересуват от ефективното управление на съвременните иконочмически системи и организации, от промените, които настъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция, глобализация и конкурентоспособност.
Монографичното издание се основава на съвременните постижения на теорията и методологията на икономическия анализ, планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕС стратегии, програми и кординация на националните планове за действие в икономическата и социалната сфера, както и на практически опит на успешно развиващи се компании.
При подготовката на публикацията авторите са се ръководили от идеята тя да бъде максимално полезна за студентите и за всички интересуващи се от прогнозирането и планирането като теория, методология и практика на всички равнища на управление, в това число и в рамките на ЕС и други международни организации, както и от развитието и трансформирането на планирането през последните години главно в стратегическо и програмно, ориентирано към целите за оптимално развитие на всяка от икономическите системи.
Изданието непосредствено е предназначено за всички студенти, които има курса "Прогнозиране и планиране", както и други курсова в областта на икономическия анализ, прогнозиране, програмиране и планиране в ЕС, планиране в бюджетни организации и други, за бакалаври, магистри и докторанти, изследователи, преподаватели и специалисти от практиката на всички нива на управление.

Автор: Катя Владимирова; Колектив Брой страници: 480
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.200 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546443915
Дата на издаване: 2012 г. ISBN: 9789546443915