Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи – Васил Манов

Прогнозиране и планиране развитието и функционирането на икономическите системи

Проф. д.ик.н. Васил Манов е роден на 16.01.1941г. в с. Долно село, Кюстендилско. Ръководител е на катедра "Маркетинг и строително планиране" и директор на Института за икономически анализи, експертизи и прогнози към УНСС. Кариерата си на икономист започва през 1966г. в днешния "Арсенал" гр. Казанлък, а научната си кариера – през 1969г. като научен сътрудник в научноизследователските институти на бившия Държавен комитет за планиране и Министерството на вътрешната търговия.
От 1974г. е на научно-преподавателска работа в УНСС. Бил е зам.-декан и декан. Бил е зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. Специализирал е във Великобритания, Германия, Русия, Унгария, Чехословакия и Полша. Чете лекции по университетските курсове "Програмиране и планиране развитието и функциите на икономическите системи", "Стратегическо макропланиране". "Равновесие и икономически растеж", "Национална структурна политика", "Стратегически маркетинг", планиране и управление на фирмената дейност.

Автор: Васил Манов Брой страници: 550
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 1.250 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9544944532
Дата на издаване: 2001 г. ISBN: 9544944532