Професионална подготовка на учителя по чужд език – Светлана Димитрова-Гюзелева

Професионална подготовка на учителя по чужд език

Монографичният труд на гл. ас. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева „Професионална подготовка на учителя по чужд език“ (2007 г.) експлицира и обогатява теоретичната рамка на Педагогическото портфолио за стажант-учители по чужд език на НБУ – издание, което е посрещнато с голям интерес както от специалистите у нас, така и в чужбина (образцовата практика и примера на НБУ при подготовката на учители по чужд език наскоро получили признание в общоевропейски мащаб чрез отразяването му в т.нар. „Наръчник за поддържане на качеството“ на Европейския център за модерни езици в Грац – органът, който определя езиковата политика в рамките на Съвета на Европа).

Настоящата монография разглежда проблематикатаза формирането и оценяването на педагогическата компетентност на фона на световните тенденции и практики в тази насока, като се опитва да очертае единни стандарти за професионална квалификация на учителите по чужд език. Разглеждат се въпроси, свързани с квалификацията на учителите по чужд език, съдържанието на академичните програми, учебния стаж, методическото ръководство за учителите, вътрешното и външното оценяване, професионалната компетентност, педагогическия професионализъм, европейския профил за образование на учителя по чужд език, педагогическото портфолио като стратегия за учене и диагностициране и др. Книгата ще бъде полезна както за преподавателите в програмите с педагогическа насоченост, така и за студентите-бъдещи учители по чужд език.

Автор: Светлана Димитрова-Гюзелева Брой страници: 213
Категория: Висше образование; Специализирана литература; Езикознание и литературознание; Педагогика и психология Език: Български
Тегло: 0.510 кг.
Издател: Нов български университет Баркод: 9789545354649
Дата на издаване: 2007 г. ISBN: 9789545354649