Проектиране на корабни енергетични уредби – Златозар Алексиев, Ирина Костова

Учебникът се състои от две части:
I част – Проектиране на корабни дизелови енергетични уредби КДЕУ.
II част – Проектиране на корабни паротурбинни уредби КПТУ.
Авторите ще бъдат признателни за всички критични забележки и препоръки за подобряване на качеството на ръководството.

Автор Ирина Костова, Златозар Алексиев
Издателство Стено
ISBN 9789544496760
Година на издаване 2013
Корица меки корици
Страници 140
Формат 200×290 мм
Език Български