Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения – Величка Микова, Емилия Банова, Ина Ахмедова, инж. Веселин Цоневски, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов

Разработени са 88 процедури, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; работното време, почивките и отпуските; специалната закрила на някои категории работници и служители; колективното договаряне; уреждането на индивидуалните и колективните трудови спорове; информирането и консултирането на работниците и служителите и гарантираните им вземания при несъстоятелност на работодателя; защитата от дискриминация и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
Всяка от процедурите е разработена по предварително зададен макет: цел на процедурата, правно основание, участници /страни/, предварителни условия, действия в хронологичен ред, възможни усложнения и допълнения, отказ от обжалване, правни последици.
Към всяка от процедурите са приложени примерни вътрешни актове и образци на съответните приложни документи.

Авторската разработка е съобразена с трудовото законодателство към 1 септември 2014 г.

Целевата аудитория на книгата са работодателите и техните екипи; работниците, служителите и синдикалните им организации; специалистите по труд и по управление на човешките ресурси; юристите, счетоводителите,, личните състави в предприятията и учрежденията.

Автор Величка Микова, инж. Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов
Издателство Труд и право
ISBN 9789546082206
Година на издаване 2014
Корица мека
Страници 880
Формат 140×210 мм
Език български