Проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешките личности, общности и явления – Донка Никова

Проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешките личности, общности и явления

Книгата е ориентирана към разкриването, изясняването и преди всичко представянето в синтезиран вид на част от теоретичните и практико-приложните аспекти на тази проблематика. В труда проблемите са разработени и изложени съобразно теоретическите интереси и практическата подготовка и реализация предимно на студентите по социология, психология, икономика, икономическа социология и икономическа психология в областта на емпиричното изследване. Разработката е кратък обзор и анализ, посветен на някои основни проблеми на теорията на емпиричното изследване на човешките личност, общности, явления и в синтезиран план представя и постигнатото от редица автори в областта на теорията на емпиричното изследване. Трудът, представя и анализира последователно методологията на науката и методологията на емпиричното изследване; теоретичните основи на предмета, структурата, видовете, програмата на емпиричното изследване; инструмента за набиране на информация, основните качества на информацията, източниците на информация, конкретните методи на регистрация на информацията в емпиричното изследване; някои основни статистически методи и статистически програми, използвани за обработка на придобитата индивидуална информаци в съвкупна, годна за емпиричен и теоретичен анализ информация в емпиричното изследване на човешките личност, общности, явления. В разработения кратък лекционен курс по проблемите на теорията на емпиричното изследване на човешките личност, общности, явления, стремежът и водещата основна цел са да бъдат удовлетворени научно-теоретичните потребности и интереси преди всичко на бъдещите и настоящите специалисти социолози, икономически социолози, психолози, икономически психолози и икономисти относно разработените в труда проблеми.

Автор: Донка Никова Брой страници: 88
Категория: Икономика и мениджмънт; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.150 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546442291
Дата на издаване: 2011 г. ISBN: 9789546442291