Проблеми на съпоставителното изследване на българската и румънската фразеология – Стефана Калдиева-Захариева

Проблеми на съпоставителното изследване на българската и румънската фразеология

В предлагания труд за първи път се проследяват в цялостен план и върху възможно най-пълно фактологично документиране фразеологичните системи на българския и на румънския език.
Фразеологията обикновено е определяна като най-специфичен и поради това и най-труден за превод дял от изразното богатство на всеки един език. Съпоставителното типологично изследване допринася за откриване на нейните действителни специфики в конкретния език, на случаите на еднаквост, на близост, сходство и на различие. Книгата е първата част от многоаспектно проучване на фразеологията на двата езика, принадлежащи към различни езикови семейства, но развивали се в рамките на балканската езикова общност. Тя анализира фразеологичния материал откъм компонентите и структурната организация на фразеологичните единици, като същевременно осветлява редица граматични проблеми, отразяващи се непосредствено в тях. Показва характеристиките на формата в тясната им връзка с типовете семантика при фразеологията.
Книгата е предназначена за филолози, за преводачи, за българските студенти от специалностите румънска филология и балканистика и за румънските студенти, изучаващи българска филология, както и за всички, които се интересуват от проблемите на фразеологията.

Автор: Стефана Калдиева-Захариева Брой страници: 416
Категория: Наука и научно-популярна литература; Висше образование Език: Български
Тегло: 0.620 кг.
Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов" Баркод: 9789543220468
Дата на издаване: 2005 г. ISBN: 9789543220468