Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция – Петко Минев

В книгата "Привеждане на присъдите в изпълнение. Кумулация. Европейска заповед за арест и екстрадиция" е описано взаимодействието между различните органи на изпълнителната и съдебната власт при привеждане на присъдите в изпълнение. Обект на анализ са кумулация, отлагане и прекъсване на наказанието, условно предсрочно освобождаване, приспадане на задържането от прокурора по реда на чл. 417 от НПК, замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода и замяна на пробационните мерки. В изследването са разгледани производствата по изготвяне на искане за екстрадация и издаване на Европейска заповед за арест.

Автор Петко Минев
Издателство Фенея
ISBN 9786191630028
Година на издаване 2012
Корица меки корици
Страници 200
Формат 140X210 мм
Език Български