Природногеографска карта на Света –

Природногеографска карта на Света

Картата съдържа информация за:
Географска мрежа
Релеф, представен чрез хипсометрично оцветяване
Държавни граници
Столици и основни градове
Полезни изкопаеми – горивни изкопаеми, нерудни изкопаеми, рудни изкопаеми
Три миникарти – Климатични пояси и зони. Океани; Природни зони;Растителност и животински свят
Легенда
Стенната карта е изработена от винил и е с пластмасови лайсни в долния и горния си край. Размера на разпъната карта е 140 x 115 cm.

Категория: Туризъм и пътуване; Атласи и карти Език: Български
Издател: Домино Тегло: 1.002 кг.
Баркод: 600184
Брой страници: 1