Природни бедствия. Възникване, последици, защита – Атанас Емилов Близнаков, Бойко Рангелов, Гаро Мардиросян

Природни бедствия. Възникване, последици, защита

Разглеждат се феноменологията, възникването, основните характеристики, жертвите и щетите от природни екологични бедствия, които в една или друга степен могат да се случат на територията на нашата страна – земетресения, наводнения, бури и урагани, цунами, лавини, мълнии, горски пожари, свлачища, екстремни температури, градушки и др. За всички тези природни бедствия са разгледани възможните мерки за превенция и защита – както инженерни и организационни, така и индивидуални, а именно поведение и действие преди, по време и след екологичната катастрофа. По понятни причини на инженерните мерки е отредено съвсем малко място.
Поради това, че книгата е предназначена за твърде широка по специализация читателска аудитория, авторите не са използвали строго специфична научна терминология и математичен апарат. Те не си правят илюзии, че настоящата книга не е лишена от пропуски и известни недостатъци. Затова с благодарност ще приемат всички конструктивни и доброжелателни критични бележки и препоръки.

Автор: Атанас Емилов Близнаков; Бойко Рангелов; Гаро Мардиросян Език: Български
Категория: Наука и научно-популярна литература Тегло: 0.300 кг.
Баркод: 97895492221428
Издател: Парадигма ISBN: 97895492221428
Дата на издаване: 2011 г.