Природна медицина: Сборник изпитани и проверени в практиката Билкови рецепти – Проф. д-р Петър МаноловПроф. Д-р Петър Манолов, доктор на медицинските науки, е изтъкнат клиницист, фармаколог и фитотерапевт. Създател е на лекарствени средства от синтетичен и природен произход. Автор е на редица монографии, съавтор е на учебници за студенти и лекари. Има над 200 научни труда, над 20 авторски свидетелства за изобретения, както и международни награди. Ръководил е създадената за първи път у нас клиника по фитотерапия към Медицинска академия София.
Автор Проф. д-р Петър Манолов
Издателство Световит
Година на издаване 2007