Примерни длъжностни характеристики в строителството – Звезделина Иванова

Примерни длъжностни характеристики в строителството

Разпоредбата на чл. 127, т.4 от КТ задължава работодателите да разработят и утвърдят длъжностни характеристики, екземпляр от който е необходимо да връчват на своите работници при сключване на трудовия договор.
Във връзка с възникването на тази необходимост, настоящото издание има за цел да подпомогне работодателите при разработване и утвърждаване то на конкретни длъжностни характеристики. В настоящата книга са представени примерни длъжностни характеристики, свързани с дейността на строителното предприятие, които са разработени съобразно изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 01.01.2006г.

Автор: Звезделина Иванова Език: Български
Категория: Счетоводна литература Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 400233
Издател: Нова Звезда ISBN: 400233
Брой страници: 148