Приложна психология и социална практика – Даниела Карагяурова

Приложна психология и социална практика

Предговор
Настоящото помагало „Приложна психология и социална практика“ има за цел да подпомогне учебния процес на магистратите от магистърска програма „Приложна психология“ към ВСУ „Черноризец Храбър“.
Проблематиката в широкото поле на приложната психология е организирана в три основни раздела – в първия се разглежда социалната организация като рамка, като онзи Alter, който С. Московичи определя като специфичния за социално-психологическия подход елемент, съществен за разбирането на човешкото поведение. Вторият раздел съдържа специфични аспекти на практическата реализация на психолога – потребности, нагласи и личностни особености на професионалиста, особености на клиентите, взаимоотношенията между двете страни в процеса на работа, а в третия е представен модел за работа с клиенти, ориентиран към решаване на задачите.
Най-общата теоретична основа (необходима за пълноценна работа) са познания от дисциплините „Социална психология“, „Организационна психология“, „Консултативна психология“, „Психодиагностика“. В съдържателен план е поставен акцент върху задачи, насочени към себепознание и рефлексия на собствения опит. В този смисъл помагалото не дава еднозначни отговори, а провокира въпроси и търсене на собствени решения, адекватни на добрата социална практика.

Автор: Даниела Карагяурова Език: Български
Категория: Философия, психология, езотерика и духовни учения Тегло: 0.158 кг.
Баркод: 9789544495015
Издател: Стено ISBN: 9789544495015
Брой страници: 112