Приложна макроикономика – Борис Михайлов

Приложна макроикономика

Структурирането на книгата е направено по начин, който да улесни най-широк кръг ползватели. В основните глави са посочени възможно най-достъпно основните цели, предмета на изследване, анализът на традиционните подходи и методи в теорията и практиката, предлаганите нови подходи и методи и най-важните изводи. В приложения към отделните глави са представени конкретни методи за решаване на проблемитеи те са предназначени за специалисти с по-висока квалификация. По този начин книгата може да представлява интерес за читателите от следните сфери:
експертни и ръководни кадри в централните и регионалните равнища на държавната администрация;
експертни и ръководни кадрив неправителствената сфера и гражданските структури;
специалисти в различни изследователски, проектантски, консултантски и други проучвателни центрове и институции;
мениджъри и специалисти в местния корпоративен бизнес и мултинационалните компании;
експертни и ръководни кадри в структурите на ЕС;
преподаватели и студенти в икономическите направления;
специалисти в други сфери и граждани, които се интересуват от проблемите на макроикономиката, пазарния механизъм и гражданското общество в условията на демокрация.

Автор: Борис Михайлов Брой страници: 436
Категория: Икономика и мениджмънт Език: Български
Тегло: 0.450 кг.
Издател: Нова Звезда Баркод: 9789548933414
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789548933414