Приложение на статистическото извадково изучаване в одита – Тодор Николов

Приложение на статистическото извадково изучаване в одита

Разработката е написана с цел да посрещне потребностите на експерт счетоводителите при осъществяване на тяхната одиторска дейност. През последните години на одиторите все повече се налага да използват извадковия подход при вземане на решения относно системата на контрол в проверяваните предприятия, при оценката на точността, пълнотата и верността на заверяваните отчети. Налага се да се търси отговор на въпроси свързани с определянето на генералната съвкупност, обема на
извадките, моделите на извадките, точността на работа. Приемането на международните счетоводни стандарти поставя като задължително условие използването на статистически извадки

Автор: Тодор Николов Брой страници: 188
Категория: Висше образование; Счетоводна литература Език: Български
Тегло: 0.350 кг.
Издател: Издателски комплекс – УНСС Баркод: 9789546441744
Дата на издаване: 2010 г. ISBN: 9789546441744