Преживяванe на инфекциозна болест – Диана Радкова

Преживяванe на инфекциозна болест

Известно е, че инфекциозните болести са сериозна предпоставка за отклонения в психическото функциониране на заболелите и особено в условията на изолацията им в домашна или стационарна обстановка. Подробно научно проучване върху значението на преживяванията на болния с неговата психологична страна по време на хоспитализацията в инфекциозен стационар не е правено. От достъпната литература се знае, че те могат да доведат до остри психологически проблеми, до функционални и макар и не често до психотични разстройства, които се отразяват на ефективността на клиничната практика. Предлаганата монография е много сериозен и първи у нас опит за успешното решаване на някои страни от този проблем със сериозни и задълбочени научни проучвания. Те включват на тоя етап три групи болни: с капкови, трансмисивни и с остри вирусни хепатити инфекциозни заболявания в активна трудова възраст от 19–60 години, хоспитализирани в клиниката по инфекциозни болести на УМБАЛ „Света Марина“ Варна за периода 2013–2014 г.
Използваните два психологически метода са адекватни на поставената цел и правят възможно получаването на достоверни резултати, представени най-добросъвестно и подробно, прецизно онагледени и позволяващи бързо ориентиране на читателите. Особено полезни са практическите насоки. Предложен е работен алгоритъм, който улеснява медицинския персонал (лекар, медицинска сестра и други) за преживяванията и психологическия баланс на хоспитализираните пациенти с инфекциозна болест.

Автор: Диана Радкова Категория: Висше образование; Медицинска литература
Издател: Стено
Дата на издаване: 2015 г. Брой страници: 120
Език: Български Тегло: 0.200 кг.
Баркод: 9789544498009 ISBN: 9789544498009